zasponsoruj

Poniżej załączamy Państwu interpretację Instytucji Zarządzającej w sprawie wyliczenia dochodu przy kwalifikowalności do POPŻ, w tym wliczania  dochodu tzw. „500+ dla osób niepełnosprawnych” i tzw. „emerytury plus”.

Pismo

 

Facebook