zasponsoruj

FEPŻ

 • Bank Żywności w Opolu jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR] razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

  Zadania i działania realizowane w programie:  

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

   Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

   

  W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności w Opolu planuje dystrybucję 1404 ton żywności do ok. 41 000 potrzebujących osób z województwa opolskiego.

  Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne: [WKRÓTCE OPUBLIKUJEMY LISTĘ]

  Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

  • Włączeniowo-integracyjne cykle tematyczne: segregacja odpadów/niemarnowanie żywności, kulinarne, prawidłowe odżywianie, zrównoważone zakupy.
  • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, żywieniowo-dietetyczne, edukacji ekonomicznej.
  • Dyżury konsultacyjne.
  • Inne działania aktywizacyjne – w przypadku potrzeb zgłaszanych przez OPL.

  Grupa docelowa:

  • Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.

  Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie:  https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/

  Przewidziane efekty i rezultaty:

  • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

  Wartość projektu: 

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

  #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

  Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Projekt bez nazwy

  Bank Żywności w Opolu jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], który razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

  Zadania i działania realizowane w programie:

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

  Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl

  W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 779,4480 ton żywności do ok. 22 900 osób potrzebujących z województwa opolskiego.

   Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne:

  Nazwa OPL

  Gmina

       mobile

       emaile

  Strona Internetowa

  Social Media

  Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:

  • Warsztaty edukacyjne z zakresu:
  • Cykle edukacyjne z zakresu:
  • Cykle edukacyjne tematyczne
  • Dyżury konsultacyjne

  Grupa docelowa:

  • 1) z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie. 2) pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/  

  Przewidziane efekty i rezultaty:

  • zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

  Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.

  . #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

  Skargi  dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności: Banki Żywności - 🟠 Banki Żywności realizują program... | Facebook Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności

  INFO NA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  OPR

  Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu  realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  • Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024

  Cel programu:

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.

  Zadania i działania realizowane w programie:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

  Grupa docelowa:

  • z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 PLN dla osoby w rodzinie.
  • pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Przewidziane efekty i rezultaty:

  1)zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

  Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

  Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

  Więcej informacji o programie i jego realizacji: https://fepz.bankizywnosci.pl Banki Żywności - 🟠 Banki Żywności realizują program... | Facebook Federacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie estnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pFederacja Polskich Banków Żywności na LinkedIn: #funduszeue #funduszeeuropejskie #bankiżywności #FunduszeUE #FunduszeEuropejski

 • data

  godzina

  warsztaty

  miejsce

  12.06.2024

  12:00

  ekonomiczne

  Lubrza

  12.06.2024

  10:00

  ekonomiczne

  Głogówek

  19.06.2024

  9:00

  dietetyczne

  Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

  19.06.2024

  12:00

  dietetyczne

  Kamiennik

  20.06.2024

  10:00

  dietetyczne

  Paczków

  20.06.2024

  12:30

  dietetyczne

  OTMUCHÓW

  24.06.2024

  10:00

  dietetyczne

  NIEMODLIN

  24.06.2024

  12:30

  dietetyczne

  GRODKÓW

  25.06.2024

  10:00

  dietetyczne

  PAKOSŁAWICE

  25.06.2024

  12:30

  kulinarne

  SKOROSZYCE

  26.06.2024

  10:00

  dietetyczne

  LEWIN BRZESKI

  26.06.2024

  13:00

  kulinarne

  PĘPICE

  27.06.2024

  10:00

  kulinarne

  BIELICE

  27.06.2024

  12:30

  kulinarne

  TUŁOWICE

  27.06.2024

  12:30

  ekonomiczne

  PRUDNIK

 • dane zostaną przedstawione wkrótce
 • dane zostaną przedstawione wkrótce
 • WYTYCZNE

  KWALIFIKOWANIE OSÓB NA LISTACH

  SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY

  WZÓR SKIEROWANIA

  OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POMOC

  OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ

  OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POMOC

Facebook