zasponsoruj

Materiały do pobrania

pobieranie

Podprogram 2020

OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE

WYTYCZNE IŻ PODPROGRAM 2020

ZMIANA WYTYCZNYCH Z 26.11.2020 NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

WZÓR SKIEROWANIA NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

WZÓR SKIEROWANIA KWALIFIKOWANIE ZDALNE NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ KWALIFIKOWANIE ZDALNE NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

OŚWIADCZENIE OSOBY Z LISTY PRZEKAZANEJ DO OPS NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

OŚWIADCZENIE OSOBY Z LISTY PRZEKAZANEJ DO OPS KWALIFIKOWANIE ZDALNE NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

ZMIANA WYTYCZNYCH Z 15.09.2020 POSTĘPOWANIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

WZÓR SKIEROWANIA KWALIFIKOWANIE ZDALNE

WZÓR SKIEROWANIA OSOBY BEZDOMNEJ KWALIFIKOWANIE ZDALNE

WZÓR SKIEROWANIA OSOBY NA LISTACH KWALIFIKOWANIE ZDALNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 EWIDENCJA WYDANIA ŻYWNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 3 EWIDECJA WYDANIA POSIŁKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3a LISTA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ W FORMIE POSIŁKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4 EWIDENCJA PRZYJĘĆ I WYDAŃ ŻYWNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 5 SKIEROWANIE DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OSOBY BEZDOMNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 OŚWIADCZENIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANEJ NA PODSTAWIE LISTY

ZAŁĄCZNIK NR 8 LISTA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9 ZAPOTRZEBOWANIE NA ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

WYKAZ MAGAZYNÓW DO ZAŁĄCZNIKA NR 9

ZGŁOSZENIE LUB ZMIANA MAGAZYNU

ZAŁĄCZNIK NR 10 WSKAŹNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 11 PROJEKT WEKSLA IN BLANCO

ZAŁĄCZNIK NR 12 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU OPERACJA I

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 WSKAŹNIKI I BUDŻET PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 OŚWIADCZENIE VAT

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 ANALIZA RYZYKA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAŁĄCZNIK 12 ZESTAWIENIE UMÓW Z WYKONAWCAMI

ZAŁĄCZNIK NR 13 ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

OBOWIĄZUJĄCA UMOWA

Wytyczne 2020

Wykaz magazynów do załącznika nr 9

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 9a

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Facebook