zasponsoruj

4 grudnia 2018 r. w Banku Żywności w Opolu miała miejsce kontrola w zakresie przestrzegania minimalnych standardów w obszarze administracji, transportu i magazynowania (ATM) w ramach Podprogramu 2018 . Kontrola przeprowadzona została przez przedstawiciela Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie - Specjalistę ds. obsługi administracyjnej POPŻ - p. Marcina Fedoruka. Podczas kontroli przeprowadzano szkolenie w zakresie systemu ewidencjonowania żywności i sprawozdawczości dla OPL POPŻ Podprogram 2018. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji OPL zainteresowanych pracą w MP II 500. W ramach działań towarzyszących Pan Marcin Fedoruk uczestniczył w warsztatach kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu. Podpisanie protokołu zakończyło działania kontrolne w Banku Żywności w Opolu.
Facebook