zasponsoruj

Mamy przyjemność podzielić się informacjami związanymi ze spotkaniem, które miało miejsce w dniu 29 listopada 2023 roku w budynku Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, przy ul. Hubala 4. Wydarzenie to skupiło się na ważnych zagadnieniach, które dotyczyły programów pomocy społecznej. Poniżej przedstawiamy główne tematy omawiane podczas tego spotkania:

  1. Podsumowanie Realizacji POPŻ Podprogram 2021 Plus: W trakcie spotkania dokonano analizy oraz podsumowania wyników realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) Podprogram 2021 Plus. Dzięki temu mieliśmy okazję ocenić skuteczność działań i efektywność programu.

  2. Nowa Perspektywa w Programie Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023: Jednym z kluczowych punktów spotkania było omówienie nowych perspektyw i kierunków działań w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) na lata 2021-2027, szczególnie skupiając się na Podprogramie 2023.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy także zaszczyt gościć Pana Marcina Fedoruka, Specjalistę ds. obsługi administracyjnej POPŻ i FEPŻ, który jest przedstawicielem Polskich Banków Żywności. Pan Marcin udzielił cennych informacji dotyczących nowych perspektyw w Podprogramie 2023 i odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

Chcielibyśmy także podziękować Ośrodkom Pomocy Społecznej, które jeszcze nie uczestniczyły w realizacji Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2021, za obecność na spotkaniu. Istnieje nadzieja, że po tym spotkaniu dołączą do organizacji, które będą realizować FEPŻ w ramach Podprogramu 2023.

To spotkanie było znaczącym krokiem w kierunku efektywnej pomocy żywnościowej oraz rozwoju programów społecznych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w rozwijanie tych ważnych inicjatyw.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt.

 

zdjęcie 1     zdjęcie 2     zdjęcie 3

Facebook