zasponsoruj

W dniu 7 grudnia 2021r. w ogrodzie zimowym Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" w Opolu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Banku Żywności w Opolu.
 
Podczas zebrania większością głosów powołano nową Komisję Rewizyjną oraz udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Uchwalony został także nowy Statut Banku Żywności w Opolu oraz Regulamin Wewnętrzny, zatwierdzono preliminarz wydatków na rok 2022, zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także podjęto Uchwałę ws. składek na 2022 rok.
 
Na zakończenie Zebrania poruszono kwestie dotyczące nowego Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, przedstawiono plan dostaw artykułów żywnościowych i ich dystrybucji.
 
Serdeczne podziękowania dla przedstawicieli DDP za ciepłe przyjęcie i możliwość zorganizowania Zebrania.
 
345678

Facebook