zasponsoruj

W dniu 24 stycznia 2023 roku  o godzinie 10:00  Domu Dziennego Pobytu  „Złota Jesień” w Opolu, przy ul. Hubala 4 odbyło się  Walne Zebranie Nadzwyczajne Banku Żywnościw Opolu dotyczące przede wszystkim wyboru Prezesa oraz uzupełnienia składu Zarządu Banku Żywności w Opolu. W Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym uczestniczyło21 przedstawicieli  Członków Zwyczajnych  Banku Żywności w Opolu. 

Walne Zebranie w trakcie obrad dokonało wyboru Pana Edwarda Ambickiego na Prezesa Banku Żywności w Opolu,  a na Członków Zarządu wybrano Panią Edytę Solarską-Halaba  oraz Panią Jolantę Maruniak -Bobin. 

Na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym ukonstytuował się Zarząd Banku Żywności w Opoluw składzie:

  1. Pan Edward Ambicki              – Prezes Zarządu
  2. Pan Jan Leszek Wiącek         – Wiceprezes Zarządu 
  3. Pani Edyta Solarska-Halaba  – Wiceprezes Zarządu 
  4. Pan Mariusz Gąsiorowski       – Członek Zarządu
  5. Pani Jolanta Maruniak-Bobin  – Członek Zarządu.   

90238bb0 3fc3 424d b998 bbcb7f13fb4f

051653b6 7300 4700 951e 8b650aa5ce6d

 

e18770d5 811b 4ce5 80b7 5a866187b65f

Facebook