zasponsoruj

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30 
  • Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Otmuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Sami dla Siebie" z siedzibą w Namysłowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Kędzierzynie – Koźlu, Chrześcijańska Służba Charytatywna Odział Opolski Filia w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w Otmuchowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance, Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głogówku, Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Kościół  Zielonoświątkowy Zbór „Nadzieja” w Zdzieszowicach , Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, Ochotnicza Straż Pożarna Baborów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tarnów Opolski , Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Kędzierzyn-Koźle, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie, Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym", Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów II, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerkwi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Walce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Ząbkowickim, Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ośrodek Pomocy Społecznej Grodków, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym  , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. dochód osoby i rodziny;
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r

Facebook